nanoYo TiO2 solution

the photocatalyst with nano-sized titanium dioxide particles

nanoYo ลิขสิทธิ์เฉพาะจากญี่ปุ่น ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ขนาดนาโนที่มีอนุภาคระดับ 2-5 nm ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมด้านการกำจัดเชื้อโรคด้วยปฏิกิริยา photocatalyst

nanoYo ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดใหม่ตลอดระยะเวลาที่ nanoYo™ ยึดเกาะกับพื้นผิว และทำให้สามารถรักษาความสะอาด รักษาสภาพพื้นผิว กำจัดกลิ่นได้ดี ลดการสะสมตัวของคราบฝังแน่น ด้วยคุณสมบัติการทำความสะอาดตัวเอง 

 

ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็น Green Product ที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ง่ายในการแก้ปัญหาในปัจจุบัน 

"nanoYo™ เพื่อนคนใหม่ในใจคุณ"

Visitors: 52,244