สินค้า / บริการ

บริการฉีดพ่นเคลือบพื้นผิว เพื่อฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส
ผลิตภัณฑ์ nanoYo นาโนเทคโนโลยี nano-Titaniun Dioxide จากประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้พื้นผิว ปลอดเชื้อ ปลอดกลิ่น ปลอดโรค ทุกครั้งที่คุณสูดลมหายใจ คุณมั่นใจได้ถึงความสะอาด


ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ หรือระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
ปลอดภัยทุกสัมผัส ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 95,984