ยานพาหนะ

ผลิตภัณฑ์ i-nanoYo สามารถช่วยปกป้องภายในรถยนต์ ลดการสะสมของเชื้อโรค เชื้อรา ไวรัส และกลิ่นต่างๆ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นอาหารรบกวน กลิ่นสัตว์เลี้ยง ทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เมื่อมีผู้ป่วยร่วมโดยสารไปด้วยกัน


  • porn1
    โรงพยาบาล คลินิก สถานดูแลเด็ก ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ใช้ nanoYo TiO2 ไปใช้งานเพื่อช่วยลดปัญหาและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และยังช่วยปกป้องพื้นผิวไม่ให...

  • home2
    nanoYo™ จะขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายรวมถึงสารที่เป็นพิษ ช่วยให้ภายในอาคาร บ้าน คอนโดมิเนียม สะอาดและปลอดภัยสำหรับทุกคน จากรายงานของ WHO (World Health Organization) ตั้งแต่ปี 1984 เกี่ย...
Visitors: 96,866