ที่พักอาศัยและที่ทำงาน

nanoYo™ จะขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายรวมถึงสารที่เป็นพิษ ช่วยให้ภายในอาคาร บ้าน คอนโดมิเนียม สะอาดและปลอดภัยสำหรับทุกคน

จากรายงานของ WHO (World Health Organization) ตั้งแต่ปี 1984 เกี่ยวกับสภาวะ Building Syndrome หรือ Office Syndrome ที่เพิ่มสูงขึ้น มีสาเหตุมาจากคุณภาพอากาศภายในอาคารทั้งอาคารที่สร้างใหม่และอาคารที่มีการปรับปรุง

ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพเช่น ไอ มีไข้ ตะครั่นตะครอ ปวดเมื่อย แน่นหน้าอก หรือมีอาการภูมิแพ้ อาการเหล่านี้ อาจมีสาเหตุจากสภาพอากาศภายในอาคารมีสิ่งปนเปื้อนที่มองไม่เห็น ซึ่งมีหลายสาเหตุ เช่น ระบบการระบายอากาศไม่ดี มีไอระเหยของสารเคมี เช่น VOCs หรือการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งแบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วบนพื้นผิวที่อับชื้น เช่น ผ้าขนหนู พรม เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ ท่อระบายน้ำ จึงเป็นปัญหาสุขอนามัยของบ้านและที่ทำงาน 

ปัจจุบันมีความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าวหลากหลายวิธี  ด้วยประสิทธิภาพของ nano-TiO2 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทรงประสิทธิภาพและให้ผลต่อเนื่องยาวนาน


  • porn1
    โรงพยาบาล คลินิก สถานดูแลเด็ก ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ใช้ nanoYo TiO2 ไปใช้งานเพื่อช่วยลดปัญหาและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และยังช่วยปกป้องพื้นผิวไม่ให...

  • vios
    ผลิตภัณฑ์ i-nanoYo สามารถช่วยปกป้องภายในรถยนต์ ลดการสะสมของเชื้อโรค เชื้อรา ไวรัส และกลิ่นต่างๆ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นอาหารรบกวน กลิ่นสัตว์เลี้ยง ทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค...
Visitors: 93,009