โรงพยาบาล

Ideal for hospitals who demand high standards for indoor air quality and facilities disinfection, nanoYo™ TiO2 solution offers a complete treatment for wards, surgery rooms, uniforms and more.

หนึ่งในสถานที่ที่ต้องมีมาตรฐานขั้นสูงในการดูแลความสะอาดทั้งด้านอากาศและการฆ่าเชื้อภายในอาคาร

i-nanoYo™ TiO2 solution เสนอการดูแลรักษาอย่างสมบูรณ์แบบ ให้ทั้งห้องพักผู้ป่วย ห้องผ่าตัด และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ

โรงพยาบาลที่ซึ่งผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาอาการป่วยต่างๆ อาจ กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคมากมายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะเชื้อโรคเหล่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวของวัสดุต่างๆ ได้ แม้ว่าผู้ป่วยจะออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว

โรงพยาบาลมักใช้วิธีดั้งเดิมคือเช็ดถูด้วยแรงคนและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อธรรมดาทั่วไป เนื่องจากโรงพยาบาลมีพื้นที่ปฏิบัติงานหลากหลาย รวมทั้งห้องพักผู้ป่วยที่มีหลายประเภท และยังมีอุปกรณ์การแพทย์หลายอย่างที่ทำความสะอาดให้หมดจดได้ยาก โรงพยาบาลจึงต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดก่อนรับผู้ป่วยคนใหม่ ทำให้โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายสูงในการทำความสะอาดและขจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น เชื้อโรคต่างๆ

การฉีดพ่น i-nanoYo™ ซึ่งเป็นสารประกอบ TiO2 ที่เป็นมิตรต่อมนุษย์ สามารถยึดเกาะได้ด้วยตัวเองโดยไม่ทำความเสียหายแก่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์การแพทย์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และช่วยรักษาสุขภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงการฟื้นตัวของผู้ป่วย จึงช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาล

จากตัวอย่าง โรงพยาบาล Susu ในญี่ปุ่นที่การฉีดพ่น i-nanoYo™ ช่วยควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ที่เกิดบ่อยครั้งได้


  • 26230163_2226881667329402_8424097200171599435_n.jpg
    Protects your home and purifies your living space by eliminating bacteria, viruses, odours and mould with nanoYo™ TiO2 solution in one convenient application. Keep your loved ones ...

  • boy1.jpg
    รถยนต์ นับเป็นปัจจัยที่ 5 ของครอบครัว เป็นความสะดวกสบายในการเดินทางร่วมกันของครอบครัว ในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเดินทางท่องเที่ยว ซื้อของ ทำกิจธุระต่างๆ จากปัญหาการจราจร รถยนต์จึ...
Visitors: 95,984