รถยนต์

รถยนต์ นับเป็นปัจจัยที่ 5 ของครอบครัว เป็นความสะดวกสบายในการเดินทางร่วมกันของครอบครัว ในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเดินทางท่องเที่ยว ซื้อของ ทำกิจธุระต่างๆ

จากปัญหาการจราจร รถยนต์จึงเป็นทั้งห้องนอน ห้องอาหาร ห้องนั่งเล่น สำหรับหลายคนที่ต้องใช้เวลาเดินทางยาวนานในแต่ละวัน

ภายในรถยนต์มักประสบปัญหากลิ่นอับ กลิ่นอาหารรบกวน กลิ่นสัตว์เลี้ยง ทั้งยังมีการแพร่กระจายของเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เมื่อมีผู้ป่วยร่วมโดยสารไปด้วยกัน ก็มักจะมีการแพร่เชื้อติดต่อระหว่างผู้ร่วมเดินทาง

ผลิตภัณฑ์ i-nanoYo สามารถช่วยปกป้องภายในรถยนต์ ลดการสะสมของเชื้อโรค เชื้อรา ไวรัส และกลิ่นต่างๆ ด้วยปฏิกิริยา Photocatalyst  จะปลดปล่อยอิออนเพื่อไปขจัดเชื้อโรค เชื้อรา ไวรัส และอณูของกลิ่นต่างๆ


  • 26230163_2226881667329402_8424097200171599435_n.jpg
    Protects your home and purifies your living space by eliminating bacteria, viruses, odours and mould with nanoYo™ TiO2 solution in one convenient application. Keep your loved ones ...

  • hospital.jpg
    Ideal for hospitals who demand high standards for indoor air quality and facilities disinfection, nanoYo™ TiO2 solution offers a complete treatment for wards, surgery rooms, unifor...
Visitors: 95,984