ที่พักอาศัย ที่ทำงาน

Protects your home and purifies your living space by eliminating bacteria, viruses, odours and mould with nanoYo™ TiO2 solution in one convenient application. Keep your loved ones safe, healthy and happy.

ปกป้องบ้านคุณจากแบคทีเรีย ไวรัส กลิ่นรบกวน เชื้อรา ด้วยการทำงานของ nanoYo™ เพื่อความปลอดภัย สุขภาพ และความสุขของคนที่คุณรัก

เพราะสภาพบ้านโดยปกตินั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น เชื้อโรค เชื้อรา ไวรัส แบคที่เรีย คราบสกปรกจากแมลงหรือสัตวเลี้ยง รวมถึงสารฟอร์มาดิไฮด์ หรือ สารอินทรีย์ที่ระเหยง่าย Volatile Organic Compounds (VOCs) สารประกอบออกานิคที่เกิดจากสีทาบ้าน กาวที่ใช้ในเฟอร์นิเจอร์ หรือการตกแต่งภายในบ้าน เช่น วอลล์เปเปอร์ อันเป็นสาเหตุให้เกิด "อาการป่วยภายในบ้าน/อาคาร (the sick building syndrome)" ที่เป็นปัญหาสุขภาพที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน

เช่นเดียวกับที่ทำงาน สถานที่เราต้องใช้เวลายาวนานในแต่ละวัน ก็มีปัญหาไม่ต่างจากบ้านพักอาศัย ด้วยจำนวนคนมามายที่ต้องพบกัน ทั้งเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมอาคารสำนักงาน เพื่อนร่วมเดินทาง ที่อาจเป็นพาหะนำพาเชื้อโรคแพร่กระจายไปให้ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

nanoYo™ จะขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายรวมถึงสารที่เป็นพิษ ช่วยให้ภายในอาคาร สะอาดและปลอดภัยสำหรับทุกคน


  • boy1.jpg
    รถยนต์ นับเป็นปัจจัยที่ 5 ของครอบครัว เป็นความสะดวกสบายในการเดินทางร่วมกันของครอบครัว ในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเดินทางท่องเที่ยว ซื้อของ ทำกิจธุระต่างๆ จากปัญหาการจราจร รถยนต์จึง...

  • hospital.jpg
    Ideal for hospitals who demand high standards for indoor air quality and facilities disinfection, nanoYo™ TiO2 solution offers a complete treatment for wards, surgery rooms, unifor...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 52,245