กลิ่น ปัญหาเล็กหรือใหญ่

ปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดขึ้น มีทั้งแบบครั้งคราว เช่น กลิ่นสีจากการปรับปรุงอาคาร แต่หลายครั้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประจำและไม่สามารถแก้ไขได้โดยระยะยาว จำเป็นต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องหรือทำซ้ำๆ เพราะมีกลิ่นใหม่เกิดตลอดเวลา เช่น กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นอาหาร กลิ่นบุหรี่ กลิ่นสารระเหย เป็นต้น

กลิ่นเหล่านี้ บางกลิ่น บางครั้งแค่สร้างความรำคาญ แต่หลายครั้ง กลับกลายเป็นปัญหาต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น กลิ่นสารระเหย ฟอร์มาดิไฮด์ หรือกระทั่งกลิ่นที่มาพร้อมเชื้อโรค อันทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้เช่นกัน

ปัจจุบันมีการแก้ ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่หลากหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ เช่นใช้น้ำหอมปรับอากาศ ซึ่งเป้นการใช้กลิ่นใหม่ในการกลบกลิ่นเดิม หรือวิธีธรรมชาติที่ใช้บางสิ่งไปวางในห้องเพื่อดูดกลิ่น เช่น น้ำส้มสายชู หัวหอม ถ่าน หรือใบเตย

นอกจากนี้ ยังมีการใช้เทคโนโลยีเช่น การใช้ไฟฟ้าสถิตในการจับอนุภาคของกลิ่น การใช้ UV หรือ โอโซน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า กลิ่นไม่ใช่ปัญหาเล็กอีกต่อไปสำหรับใครหลายคน

การใช้ nano Technology เช่น nano-Siver, nano-TiO2 เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นได้ ซึ่งธาตุนาโนแต่ละธาตุก็จะมีปฏิกิริยาการทำงานให้ได้ประสิทธิผลแตกต่างกันไป

i-nanoYo เป็น nano-TiO2 ที่ใช้ปฏิกิริยาแสงในทำงานย่อยสลายพันธะไฮโดรคาร์บอน จึงไม่มีการสูญสลายไปหลังใช้งาน

 

หลังจากฉีด nanoYo TiO2 เพียงครั้งเดียว เมื่อได้รับแสง nanoYo จึงยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลิ่นต่างๆ ในบรรยากาศของห้องหรือรถยนต์ที่ใช้ nanoYo นั้นมีความสดชื่นสะอาดอยู่เสมอ

 

นอกจากนี้ i-nanoYo TiO2 จะทำให้เกิดออกซิเดชั่นของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ซึ่งรวมถึงเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราทั้งหมด อำนาจ oxidising ที่มีประสิทธิภาพมากของ TiO2 สามารถทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย ก่อให้เกิดการรั่วไหลของเซลล์ ซึ่งเป็นการยับยั้งการทำงานของเชื้อแบคทีเรียและท้ายที่สุดก็จะตายและสลายตัวไป

การกำจัดกลิ่นและการฆ่าเชื้อโดย nanoYo ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการฆ่าเชื้อแบบโอโซนและคลอรีน

Visitors: 76,833