โอกาสธุรกิจ

สัมมนานาโนโย่  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้ารับฟังข้อมูลการทำธุรกิจ พร้อมให้คำแนะนำวิธีการทำตลาดให้ประสบความสำเร็จ  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิมลศิริ พรทวีวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยี มาไขความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมระดับนาโนเทคโนโลยี ของ nanoYo : nano Titanium Dioxide ที่ประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่น และเทคโนโลยีการทำความสะอาดพื้นผิวด้วยตัวเอง

และด้วยกระแสตอบรับที่ดีมาก เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ นาโนโย่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการปกป้องจากเชื้อโรครอบตัว แสงยูวี ตลอดจนช่วยให้ใช้ชีวิตอยู่บนสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

Visitors: 76,831