แฟรนไชส์ nano-solution

-เคยไหมครับกับที่มีปัญหากลิ่นอับในรถยนต์
-เคยไหมครับกับปัญหากลิ่นอาหารในรถยนต์
-เคยไหมครับกับปัญหาการหมักหมมของเชื้อโรคในรถยนต์
-เคยไหมครับที่แข็งแรงอยู่ดีๆพอนั่งรถรวมกับผู้อื่นแล้วไม่สบาย 
-เคยไหมครับที่รู้สึกเป็นห่วงเด็กเล็ก เวลาที่นั่งรถร่วมกับผู้อื่น
-เคยไหมเวลามีคนป่วยร่วมนั่งรถด้วย แม้เวลาคนป่วยลงไปแล้วยังรู้สึกเป็นกังวลเล็กๆ

พบกับแฟรนไชส์ดูแลภายในรถยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์ i-nanoYo ที่จะช่วยลดกลิ่นอับ กลิ่นอาหาร กลิ่นบุหรี่ ภายในรถยนต์ ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เปรียบเหมือนการฟอกอากาศ เพื่อสุขอนามัยที่ดี

Visitors: 50,625