Photocatalyst กับ TiO2

ปฏิกิริยาเร่งด้วยแสง Photocatalyst ที่เมื่อสารได้รับการกระตุ้นด้วยแสง จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนี้ เรารู้จักกันมานานมากแล้ว 

ปฏิกิริยาสังเคราะห์แสง (Photocatalyst) กับไททาเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide: TiO2)

เมื่อไททาเนียมไดออกไซด์ได้รับการกระตุ้นด้วยแสงจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีโดยปลดปล่อยประจุลบ (-) ออกมา ซึ่งประจุลบจะไปจับกับออกซิเจน (O2)ในอากาศกลายเป็น “ซุปเปอร์ออกไซด์ (Super Oxide: O-)”

ส่วนประจุบวก (+) ที่เหลืออยู่ก็จะไปดึงเอาประจุลบของน้ำ (H2O) ในอากาศ เพื่อให้ตัวเองกลับมาสมดุล ดังนั้นไททาเนียมไดออกไซด์จึงไม่สลายหรือหายไปเมื่อปฏิกิริยานั้นเสร็จสิ้นลง

และน้ำที่สูญเสียประจุลบไป จะกลายเป็นไฮดรอกซิลเรดิคอน (Hydroxyl Radicon: OH-)

ซึ่งทั้ง “ซุปเปอร์ออกไซด์” (O2-) และ “ไฮดรอกซิลเรดิคอน” (OH-) ที่เกิดขึ้น มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ พันธะไฮโดรคาร์บอน แล้วกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ คืนสู่อากาศ

มีการค้นพบว่านาโนไททาเนียมไดออกไซด์ ใช้เพียงแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอด LED ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาได้ ซึ่งการค้นพบใหม่นี้ สามารถนำไปใช้ได้ในสถานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ในโรงพยาบาล และสถานประกอบการอื่นๆ ที่ความสะอาดของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ

มีนักวิจัยได้ทำการทดลองการกำจัดแบคทีเรียที่ชื่อว่า Escherichia coli ซึ่งต้นเหตุของอาหารเป็นพิษ ผลการทดลองได้แสดงให้เห็นว่า Escherichia coli สามารถถูกกำจัดได้ เมื่อให้แสงฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดจากหลอดไฟธรรมดากระตุ้นอนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์
เพื่อรักษามาตรฐานความสะอาด และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในสถานที่ที่มีความเสี่ยง ให้ทำการฉีดพ่นไททาเนียมไดออกไซด์บนพื้นผิวของสถานที่เหล่านี้ เพียงแค่เปิดไฟแสงสว่าง พื้นและผนังก็จะสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ ทำให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และป้องกันการติดเชื้อได้ดี ทั้งยังประหยัดงบประมาณในการทำความสะอาด และการใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อโรคอีกด้วย

Visitors: 76,831