รู้จักไททาเนียมไดออกไซด์

ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นสารเก่าแก่ชนิดหนึ่งเท่าๆกับโลกของเรา และเป็น 1 ใน 50 ชนิดของสารที่ผลิตมากที่สุดทั่วโลก ลักษณะโดยทั่วไปมีสีขาว ทึบแสง เกิดเองตามธรรมชาติ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสารสีที่มีประโยชน์และปลอดภัย ไม่ใช่สารที่อยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็ง หรือสารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือสารที่ทำให้ตัวอ่อนในครรภ์เกิดความผิดปกติ หรือสารที่มีพิษ แต่เป็นสารมีคุณสมบัติเป็น Anti oxidant ช่วยสะท้อนรังสียูวี จึงถูกนำไปใช้หลากหลายวงการ เช่น เป็นส่วนผสมสีขาวของยาเม็ด ยาสีฟัน สีทาอาคาร เครื่องสำอาง สบู่ และใช้ในระบบบำบัดมลพิษน้ำเสียและอากาศ


ไททาเนียมไดออกไซด์ เป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photocatalyst) เมื่อมีอนุภาคแสงตกกระทบ ส่งผลให้อิเล็กตรอนย้ายตำแหน่งและเกิดปฏิกิริยาทางเคมี

เมื่อรังสียูวีจากแสงอาทิตย์ตกกระทบไปยังไทเทเนียมไดออกไซด์ จะส่งผลให้เกิดอนุมูลไฮดรอกซิลเรดิคอน และซุปเปอร์ออกไซด์ประจุลบ ซึ่งมีอานุภาพในการเปลี่ยนสารประกอบอินทรีย์ที่มาเกาะติดอยู่บนพื้นผิว ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ อีกทั้งยังช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดอื่นๆได้อีกเช่นกัน

Visitors: 76,831