สินค้า / บริการ

บริการฉีดพ่น เพื่อฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ด้วยผลิตภัณฑ์ nanoYo นาโนเทคโนโลยี nano-Titaniun Dioxide จากประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยยับยั้งเชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์บนพื้นผิวที่ฉีดพ่น ช่วยให้สะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดกลิ่น ปลอดโรค ทุกครั้งที่คุณสูดลมหายใจ คุณมั่นใจได้ถึงความสะอาด


ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ หรือระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ปลอดภัยทุกสัมผัส ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 76,831