คุณสมบัติเด่นของ nanoYo

1.กำจัดเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, เชื้อรา และเชื้อโรคต่างๆทุกชนิด ช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

2.สามารถทำความสะอาดได้ด้วยตัวเองเมื่อเคลือบไว้บนพื้นผิว

3.สามารถทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่องและตลอดอายุการใช้งาน

4.สามารถขจัดกลิ่น และการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน
5.สามารถป้องกันแสงอุลตร้าไวโอเลตได้
6.สามารถเกาะยึดได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้สารประสานที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดโรค อาทิ มะเร็ง โรคทางเดินหายใจ
7.สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
8.สามารถเกาะยึดได้กับทุกพื้นผิว
9.มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนานกว่า
10.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมนุษย์
Visitors: 76,831