แฟรนไชส์ดูแลรถยนต์ชุดมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์ i-nanoYo 1 ลิตร สามารถฉีดพ่นภายในรถยนต์ได้ 10 -15 คัน ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของรถยนต์ 

Professional Package จะประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์น้ำยา i-nanoYo จำนวน 10.5 ลิตร

2. เครื่องฉีดพ่นแบบมืออาชีพ

3. อบรมและให้คำปรึกษางานทั้งระบบ ผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ

4. ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขเฉพาะผู้ซื้อแฟรนไชส์


 

ติดต่อเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

บริษัท ไอเซิร์ฟโซลูชั่น จำกัด

94/20 ซอยภาวนา ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel. 02-9398051/ Fax. 02-5419574
Mobile 089-7497749

Email : nanoYothai.japan@gmail.com

 

 


  • car2_2.jpg
    -เคยไหมครับกับที่มีปัญหากลิ่นอับในรถยนต์ -เคยไหมครับกับปัญหากลิ่นอาหารในรถยนต์ -เคยไหมครับกับปัญหาการหมักหมมของเชื้อโรคในรถยนต์ -เคยไหมครับที่แข็งแรงอยู่ดีๆพอนั่งรถรวมกับผู้อื่นแล้...

  • ผลิตภัณฑ์ i-nanoYo เพื่อลดสุขอนามัยในรถยนต์
    ผลิตภัณฑ์น้ำยาi-nanoYo 1 ลิตร สามารถฉีดพ่นภายในรถยนต์ได้ 10 -15 คัน ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของรถยนต์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ nanoYo จะช่วยดูแลกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเชื้อโรคได้ยาวนาน ถึง...
Visitors: 50,625