ป้องกันไข้หวัดนก ด้วย i-nanoYo

จากสถานการณ์โรคไข้หวัดนกที่กลับมาระบาดอีกครั้ง เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า..

พื้นที่ที่เราอยู่นั้นเคยมีคนป่วยด้วยไข้หวัดนก H7 N9 อยู่มาก่อนหรือไม่..

ถ้าเค้าเคยอยู่มาก่อนเราก็มีโอกาศติดเชื้อไข้หวัดนกได้

หรือหากเราพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรือพ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อที่มีอยู่ หลังจากพ่นแล้วหากมีผู้ป่วยเข้ามาใหม่ แล้วนำพาเชื้อไข้หวัดนก H7 N9 เข้ามา...เชื้อไวรัสไข้หวัดนก H7 N9 ก็จะวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้น ..และเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้น เราก็อาจป่วยเป็นไข้หวัดนกได้

เพราะเชื้อไวรัสเพียงแค่ไม่กี่ตัว..อยู่ในห้อง แต่เมื่อเวลาผ่านไป..ไม่นานไวรัสไข้หวัดนกก็จะแพร่กระจายเป็นหลายต่อหลายล้านๆ ตัวได้..

ปัญหานี้จะหมดไปด้วยน้ำยาพ่นเคลือบ nanoYo..เมื่อพ่นที่พื้นผิวแล้วพื้นผิวนั้นๆ จะมีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคและฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและเชื้อโรคได้ด้วยปฏิกิริยา photocatalysis

nanoYo มีคุณลักษณะที่สำคัญและพิเศษสุดก็คือ เราเพียงฉีดพ่นเคลือบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น nanoYo ก็จะทำปฏิกิริยาปกป้องพื้นที่นั้นๆ และทำการฆ่าและกำจัดเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี...

ซึ่งจะทำให้เราไม่ต้องกังวลว่า...มีคนที่มีเชื้อไข้หวัดนกเข้ามาในพื้นที่ของเรา..เพราะถ้าเค้าเข้ามาโดยที่เราไม่รู้..และทิ้งเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเอาไว้ nanoYo ที่เคลือบอยู่ตามพื้นผิวของห้องก็จะกำจัดเชื้อนั้นให้ลดลงไปเรื่อยๆ และ nanoYo จะทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าในยามที่คุณหลับหรือในยามที่คุณตื่น ตลอดระยะเวลา 1 ปี..


  • nanoYo กับอาการภูมิแพ้
    อาการภูมิแพ้เกิดขึ้นจากการตอบสนองของร่างกายต่อสารบางอย่าง เช่นแก๊สแอมโมเนีย กลิ่นอุจจาระ ปัสสาวะฟอร์มาลดีไฮด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ไอน้ำมัน ควันรถ ควันบุหรี่ กลิ่นน้ำหอม ฯลฯ และอี...
Visitors: 76,831